Sản phẩm

Giỏ quà Đôi Dép 4

Giỏ quà Đôi Dép 4

Người Việt Thưởng Trà không trọng về lượng, không cầu kì về đạo, mà trọng về chất và sự bình lặng cho tâm hồn mà nghệ thuật uống trà đem lại.

Đặt hàng
Đôi Dép Drip

Đôi Dép Drip

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng
Giỏ quà Đôi Dép 3

Giỏ quà Đôi Dép 3

Người Việt Thưởng Trà không trọng về lượng, không cầu kì về đạo, mà trọng về chất và sự bình lặng cho tâm hồn mà nghệ thuật uống trà đem lại.

Đặt hàng
Đôi Dép Tropical

Đôi Dép Tropical

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng
Giỏ quà Đôi Dép 2

Giỏ quà Đôi Dép 2

Người Việt Thưởng Trà không trọng về lượng, không cầu kì về đạo, mà trọng về chất và sự bình lặng cho tâm hồn mà nghệ thuật uống trà đem lại.

Đặt hàng
Đôi Dép Pi

Đôi Dép Pi

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng
Đôi Dép Espresso

Đôi Dép Espresso

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng
Giỏ quà Đôi Dép

Giỏ quà Đôi Dép

Người Việt Thưởng Trà không trọng về lượng, không cầu kì về đạo, mà trọng về chất và sự bình lặng cho tâm hồn mà nghệ thuật uống trà đem lại.

Đặt hàng
Đôi Dép Native

Đôi Dép Native

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng
Đôi Dép Origin

Đôi Dép Origin

Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn phù hợp đặc tính của sản phẩm.

Đặt hàng